Investiční příležitost

Nákup investiční nemovitosti se stává atraktivní a finančně zajímavý i mimo Prahu. To platí především pro novostavby bytových domů. Zatím je takových příležitostí málo, protože se developeři zaměřují hlavně na území Prahy a jejích okrajových částí. Využijte jedinečnou příležitost a zjistěte si více informací o novém projektu bytového domu Mastník v Sedlčanech. Nákup investičních bytů mimo[…]

Zajistíme Vám financování

Ve spolupráci s projektem www.chci-usetrit.cz/ si můžete spočítat orientační splátku hypotéky. Pomocí doby fixace výše vlastních prostředku a délky splácení si můžete upravit výši splátky tak, aby Vám co nejvíce vyhovovala. Připravili jsme pro Vás konkrétní výpočty pro každý byt. Odkaz na výpočty najdete v kartách jednotlivých bytů zde: https://www.bdmastnik.cz/byty-a-ceny-prodej-bytu-sedlcany… Naši poradci s Vámi osobně[…]

Úsporný dům Mastník – energetická třída A – mimořádně úsporná

Podle statistik výstavby nových bytových domů patříme mezi 1,3 % bytových projektů, které mají energetickou třídu A. Z dlouhodobého pohledu by měl kupující vyhodnocovat i náklady na provoz bytu – například vytápění a teplou vodu. Koupí novostavby také výrazně ušetříte na platbách do fondu oprav. U starších domů se platby pohybují většinou kolem částky 2000 Kč/měsíc, je to[…]

Stavební práce na domě Mastník pokračují

Stavební práce na novém bytovém domě Mastník pokračují dle plánu prováděním prací na záporovém pažení stavební jámy, známé také jako tvz. Berlínské stěny. Tento dnes velmi rozšířený způsob dočasného zajištění stavebních jam se používá hlavně ve složitých geotechnických podmínkách při výstavbě v zastavěných oblastech, kde z různých důvodů není možné provádět svahované výkopy .

Výstavba nového bytového domu Mastník byla zahájena

Výstavba nového bytového domu Mastník byla v minulém týdnu zahájena. Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce. Více informací naleznete zde: https://www.bdmastnik.cz/

Prodej bytů v domě Mastník odstartoval. Bude platit rčení: Kdo dřív přijde, ten dřív „mele“.

V Tyršově ulici má stát do dvou let bytový dům Mastník. Postaví jej společnost Gefira stavby, jejímž jednatelem je Ondřej Pína. Předpokládá, že stavební práce budou zahájeny v průběhu února. Jak ale p. Pína oznámil, prodej bytů odstartoval již 8. ledna. Více informací sdělil v rozhovoru. V březnu minulého roku zastupitelstvo města schválilo bezúplatnou výměnu pozemků,[…]

Public Jukebox

Společnost Gefira stavby s.r.o. se podílela na realizaci Public Jukeboxu nedaleko obce Hrachov na Sedlčansku. Tento Public Jukebox, nebo-li akustická socha, je dílem známého českého umělce a výtvarníka Krištofa Kintery.