Rekonstrukce KOSOVA HORA

23.8.2023

Společnost Gefira v těchto dnech dokončuje velmi rozsáhlou rekonstrukce více než 150 let starého rodinného domu v obci Kosova Hora.

Rekonstrukce probíhala téměř dva roky a byla opravdu velmi zásadní. V podstatě vyjma krovu a střešní krytiny, které byly rekonstruovány již dříve, jsme celý zbylý objekt kompletně předělali. Od sanace a podchytávání základových konstrukcí postupným podbetonováním, přes aplikace dodatečných hydroizolací tlakovou injektáží, vyztužení celé konstrukce objektu ocelovými táhly, opravami propadlých kleneb až po montáž kompletně nových rozvodů a nových dobových výplní otvorů. Od vybudování obytného podkroví jsme se dostali až k opravě fasády, která nyní vypadá stejně jako v době, kdy byl dům postaven.