Rekonstrukce prodejny v Hrachově

15.8.2023

Gefira nyní zahajuje rekonstrukci bývalé prodejny smíšeného zboží v Hrachově.

Rekonstrukce bude zcela zásadní – takové nás baví. 🙂

Současný majitel chce tento objekt nejen opět využívat jako prodejnu, ale v plánované nástavbě budou i dva luxusní byty, kde najdou místo k žití třeba i provozovatelé prodejny.

 

Aktualizace postupu – Říjen 2023

Na rekonstrukci prodejny v obci Hrachov jsme dokončili bourací práce a provádíme vyzdívky vnitřních a štítových stěn.
Koncem října nastoupí tesaři a zahájí montáž krovů. My budeme pokračovat v přízemí betonáží podlah, výměnou výplní otvorů a zahájíme montáže technických instalací.

Aktualizace postupu – Listopad 2023

Máme provedené podkladní betony, vyzděné příčky a nosné stěny, pracujeme na výrobě bednění schodiště a provádíme montáž krovu.
Krov bude mít tzv. nadkrokevní izolaci, tedy z interiéru budou vidět vlastní konstrukční prvky krovu. V dnešní době velmi žádaný interiérový trend a také velmi efektní a účinné řešení tepelné izolace střechy…

Aktualizace postupu – Prosinec 2023

Máme dokončenou konstrukci krovu včetně podbití a izolačních souvrství obrácené skladby střešního pláště. Krytina je zde plánovaná plechová falcovaná, ta bude plynule přecházet do fasády, která je také z části tvořena falcovaným plechem. Na štítech je pak navržen dřevěný obklad. Fasády plánujeme dělat na jaře.

Máme také již osazeny nové výlohy budoucího obchodu, pracujeme na rozvodech elektro, vytápění, vody a kanalizace. Dokončili jsme betonáž vnitřního schodiště a z kraje příštího roku se chceme vrhnout na vnitřní omítky.