Výstavba bytového domu Cihelna

21.2.2023

 

 

Nákup investiční nemovitosti se stává atraktivní a finančně zajímavý i mimo Prahu. To platí především pro novostavby bytových domů. Zatím je takových příležitostí málo, protože se developeři zaměřují hlavně na území Prahy a její okrajové částí.

Začátek stavby – Leden 2023

Výstavba nového bytového domu Cihelna byla zahájena. Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce.

Základy  – Únor 2023

Výstavba bytového domu Cihelna již běží. Dokončili jsme základové konstrukce a základovou desku, zahájili jsme vyzdívky obvodových a vnitřních nosných stěn. Připravujeme se na provádění železobetonových konstrukcí.

Obvodové zdi – Březen 2023

Stavba bytového domu Cihelna se rozjela na plné obrátky. V současné době dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního patra a připravujeme se na provádění stropních konstrukcí, osazování balkónů a vnitřního schodiště.

Od výztuží stropu a balkónové desky až po vyzdívky ve druhém podlaží 

Stavba pokračuje montáží bednění a výztužemi stropu nad 1. nadzemním podlažím. Současně jsou osazovány i balkónové desky. Betonáž stropu bude probíhat koncem tohoto týdne a pak ihned pokračujeme ve zdění 2. nadzemního podlaží

Již nyní se otvírá velmi zajímavý pohled z úrovně 2 nadzemního patra na Sedlčany…

Druhé patro – Duben 2023

Dokončili jsme první strop a začínáme s vyzdíváním 2. nadzemního podlaží. Již nyní se z tohoto patra otvírají velmi zajímavé pohledy na Sedlčany.

Vyzdívky ve třetím patře – Květen 2023

Začátek května nám přinesl dokončení stropů druhého nadzemního patra a odstartování vyzdívek v patře třetím. Stavba nám roste pod rukama, proto přidáváme další fotografie ze zákulisí naší stavby, jak ji běžně neuvidíte.

Dokončení hrubé stavby a osazování otvorů – Červenec 2023

Máme dokončenou hrubou stavbu, v prvních dvou patrech máme osazené výplně otvorů a koncem srpna osadíme okny zbylé dvě patra.

Pracujeme na rozvodech elektro, vzduchotechniky, vody, kanalizace a vytápění – to máme hotové již ve třech patrech.

Osazujeme světlíky – Srpen 2023

Na bytovém domě Cihelna jsme právě osadili světlíky, které budou primárně sloužit k zajištění protipožárních opatření, ale také budou efektně prosvětlovat společný prostor schodiště a chodeb denním světlem.

 

Informace o projektu a prodeji bytů na https://www.bdcihelna.cz/