Výstavba bytového domu Cihelna

21.2.2023

 

Nákup investiční nemovitosti se stává atraktivní a finančně zajímavý i mimo Prahu. To platí především pro novostavby bytových domů. Zatím je takových příležitostí málo, protože se developeři zaměřují hlavně na území Prahy a její okrajové částí.

Začátek stavby – Leden 2023

Výstavba nového bytového domu Cihelna byla zahájena. Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce.

Základy  – Únor 2023

Výstavba bytového domu Cihelna již běží. Dokončili jsme základové konstrukce a základovou desku, zahájili jsme vyzdívky obvodových a vnitřních nosných stěn. Připravujeme se na provádění železobetonových konstrukcí.

Obvodové zdi – 1/2 Března 2023

Stavba bytového domu Cihelna se rozjela na plné obrátky. V současné době dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního patra a připravujeme se na provádění stropních konstrukcí, osazování balkónů a vnitřního schodiště.

Výztuže stropu a  balkónové desky – 2/2 Března 2023

Stavba pokračuje montáží bednění a výztužemi stropu nad 1. nadzemním podlažím. Současně jsou osazovány i balkónové desky. Betonáž stropu bude probíhat koncem tohoto týdne a pak ihned pokračujeme ve zdění 2. nadzemního podlaží

Již nyní se otvírá velmi zajímavý pohled z úrovně 2 nadzemního patra na Sedlčany…