Stavební práce na domě Mastník pokračují

Stavební práce na novém bytovém domě Mastník pokračují dle plánu prováděním prací na záporovém pažení stavební jámy, známé také jako tvz. Berlínské stěny.

Tento dnes velmi rozšířený způsob dočasného zajištění stavebních jam se používá hlavně ve složitých geotechnických podmínkách při výstavbě v zastavěných oblastech, kde z různých důvodů není možné provádět svahované výkopy .

Uložit odkaz do záložek.