Pokračování stavby BD Mastník

Stropní deska nad suterénem je dokončena, tak jsme zahájili provádění vyzdívek obvodových a vnitřních nosných stěn. Byty v 1.NP tak začínají dostávat svou reálnou podobu.

Ukončené 1. nadzemní patro a zahájení montáž stropů nad ním.

Dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního podlaží a současně zahajujeme montáž železobetonového stropu nad ním. Byty v 1. podlaží již mají reálnou podobu. Rýsuje se také pavlač.

Uložit odkaz do záložek.