Dokončení 1. nadzemního podlaží – BD Mastník

Dnes dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního podlaží a současně zahajujeme montáž železobetonového stropu nad ním.

Byty v 1. podlaží již mají reálnou podobu. Rýsuje se také pavlač. Jak zahájíme práce na 2. podlaží bude už jasně vidět jak jsme to s tou pavlačí mysleli

Odpověď na několik dotazů z komentářů okolo výstavby:
Je v domě výtah?
– Ano je, obsluhuje všechna patra vč. suterénu (garáží)
Co je to červené, zpředu na objektu? Klouzačka?
– Ne, klouzačka to není, jde o jednoramenné, lomené schodiště, ze kterého jsou přístupná jednotlivá patra.
Uložit odkaz do záložek.