Aktuální informace z bytového domu Mastník

Po delší odmlce přidávám  aktuální informace z bytového domu Mastník. Mílovými kroky se přibližujeme finálnímu dokončení. V současné době jsou dokončeny všechny obklady a dlažby, malby, kompletace elektro, zdravotechniky, vytápění a vzduchotechniky. Pracujeme na dokončení fasády, montáže zámečnických prvků jako zábradlí a hlavní schodiště a venkovních zpevněných ploch . Nastupují podlaháři na montáže finální podlah a hned po nich jdou montéři vnitřních dveří.

Dům je již napojen na el. síť a jsou osazeny elektroměry a během června se zprovozní i kotelna.

Současně s dokončováním stavebních prací, pracujeme i na byrokratické části výstavby jako je kolaudace, příprava předávacích protokolů pro klienty, přípravy na založení SVJ apod.

Uložit odkaz do záložek.