Aktuální informace z bytového domu Mastník

Aktuální informace z bytového domu Mastník

Po delší odmlce přidávám  aktuální informace z bytového domu Mastník. Mílovými kroky se přibližujeme finálnímu dokončení. V současné době jsou dokončeny všechny obklady a dlažby, malby, kompletace elektro, zdravotechniky, vytápění a vzduchotechniky. Pracujeme na dokončení fasády, montáže zámečnických prvků jako zábradlí a hlavní schodiště a venkovních zpevněných ploch . Nastupují podlaháři na montáže finální podlah a hned[…]

Postupujeme ve výstavbě mílovými kroky kupředu

Postupujeme ve výstavbě mílovými kroky kupředu

Počasí nám zatím přeje, tak postupujeme ve výstavbě mílovými kroky kupředu. Pracujeme na výrazném milníku, a tím je konstrukce střechy, dále provádíme vnitřní omítky, dokončujeme hrubé vnitřní rozvody zdravotně technických instalací (ZTI), elektroinstalace  a vzduchotechniky. Připravujeme se na betonáže podlah a následně na provádění obkladů a dlažeb.

Aktuality ze stavby bytového domu Mastník

Aktuality ze stavby bytového domu Mastník

Hrubá stavba bytového domu Mastník se pomalu chýlí ke konci. Jsme těsně před betonáží posledního stropu nad 4. podlaží, bude následovat montáž krovu a střešní krytiny. Mezi tím ale stavba postupuje i v jednotlivých podlažích. Provádíme vyzdívky vnitřních příček, rozvody elektroinstalací, vodovodu, topení, kanalizace a vzduchotechniky. Postupujeme také v montáží vnějších výplní otvorů. V blízké době se připravujeme[…]

Vestavba kruhového schodiště divadla Ungelt

Vestavba kruhového schodiště divadla Ungelt

Společnost Gefira stavby s.r.o. právě dokončila zajímavou rekonstrukci v památkově chráněné stavbě. Jednalo se o vestavbu požárního únikového schodiště v divadle Ungelt. Práce spočívaly v provedení prostupu kamennou klenbou z 11. století. Tato klenba musela být zajištěna pomocí dřevěných ramenátů, následně po odtěžení souvrství nad klenbou byla provedena montáž výztuže budoucího železobetonového prstence, jehož středem[…]