Stavební práce na domě Mastník pokračují

Stavební práce na domě Mastník pokračují

Stavební práce na novém bytovém domě Mastník pokračují dle plánu prováděním prací na záporovém pažení stavební jámy, známé také jako tvz. Berlínské stěny. Tento dnes velmi rozšířený způsob dočasného zajištění stavebních jam se používá hlavně ve složitých geotechnických podmínkách při výstavbě v zastavěných oblastech, kde z různých důvodů není možné provádět svahované výkopy .

Výstavba nového bytového domu Mastník byla zahájena

Výstavba nového bytového domu Mastník byla zahájena

Výstavba nového bytového domu Mastník byla v minulém týdnu zahájena. Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce. Více informací naleznete zde: https://www.bdmastnik.cz/

Prodej bytů v domě Mastník odstartoval. Bude platit rčení: Kdo dřív přijde, ten dřív „mele“.

Prodej bytů v domě Mastník odstartoval. Bude platit rčení: Kdo dřív přijde, ten dřív „mele“.

V Tyršově ulici má stát do dvou let bytový dům Mastník. Postaví jej společnost Gefira stavby, jejímž jednatelem je Ondřej Pína. Předpokládá, že stavební práce budou zahájeny v průběhu února. Jak ale p. Pína oznámil, prodej bytů odstartoval již 8. ledna. Více informací sdělil v rozhovoru. V březnu minulého roku zastupitelstvo města schválilo bezúplatnou výměnu pozemků,[…]

Public Jukebox

Public Jukebox

Společnost Gefira stavby s.r.o. se podílela na realizaci Public Jukeboxu nedaleko obce Hrachov na Sedlčansku. Tento Public Jukebox, nebo-li akustická socha, je dílem známého českého umělce a výtvarníka Krištofa Kintery.

Rekonstrukce Vltavanu pokračuje na plné obrátky

Rekonstrukce Vltavanu pokračuje na plné obrátky

Rekonstrukce Vltavanu se nepřerušila a pokračuje na plné obrátky. Daří se nám prostory finálně dokončovat, vybavovat nábytkem, umísťovat posilovací stroje, kompletovat technické vybavení wellness technologií jako jsou sauny, parní kabina, vířivka. Moc se těšíme, až si budeme moci zacvičit, a pak se naložit do vířivky!    

Pronájem prostorů ve Vltavan Sport

Pronájem prostorů ve Vltavan Sport

Společnost VLTAVAN SPORT s.r.o. nabízí nebytové prostory v nově zrekonstruovaném komplexu, na náměstí T.G. Masaryka v Sedlčanech. Pronajímané prostory jsou vhodné na provozování lékařských ordinací, fyzioterapie, masáže a rehabilitace. Pronajímaná plocha výběr od 11 m2 do 17 m2 , možnost pronájmu od 02/2021. Celkem 230 m2 Kontaktní informace: Ivana Urbanová Web: www.vltavansport.cz E-mail:  ivana.urbanova@diseven.cz Tel.: 724 873 935, 318 404 324