Výstavba bytového domu Mastník

14.5.2021

Postup výstavby na bytovém domě postupuje dle plánu. V současné době jsme ve fázi provádění svislých monolitických konstrukcí. Následovat budou železobetonové stropy a pak již zahájíme zdění jednotlivých pater a bytů.

Začátek stavby – Leden 2021

Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce.

Průběh stavby – Březen 2021

Navzdory tvrdému podloží plníme plánovaný harmonogram a dokončujeme zajištění stavební jámy a připravujeme se na provádění monolitických konstrukcí.

Výztuže základové desky – Duben 2021

Postup výstavby na bytovém domě postupuje dle plánu – Květen 2021

Dokončujeme poslední svislé železobetonové konstrukce v suterénu a připravujeme se na betonáž stropu na suterénem. Pak už se konečně pustíme do zdění jednotlivých bytů. Nad stavebními pracemi dohlíží náš patron, sádrový trpaslík, který byl nalezen při výkopech pro bytový dům.

Unikátní snímky z dronu z pokračující stavby bytového domu Mastník.

Stropní deska nad suterénem je dokončena, tak jsme zahájili provádění vyzdívek obvodových a vnitřních nosných stěn. Byty v 1.NP tak začínají dostávat svou reálnou podobu.

Ukončené 1. nadzemní patro a zahájení montáž stropů nad ním.
Dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního podlaží a současně zahajujeme montáž železobetonového stropu nad ním. Byty v 1. podlaží již mají reálnou podobu. Rýsuje se také pavlač.

Na bytovém domě Mastník již provádíme vyzdívky 2. nadzemního podlaží, již z tohoto podlaží je solidní výhled. I prostor garáží již dostal svou reálnou podobu.