Výstavba bytového domu Mastník

14.5.2021

Postup výstavby na bytovém domě postupuje dle plánu. V současné době jsme ve fázi provádění svislých monolitických konstrukcí. Následovat budou železobetonové stropy a pak již zahájíme zdění jednotlivých pater a bytů.

Začátek stavby – Leden 2021

Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce.

Průběh stavby – Březen 2021

Navzdory tvrdému podloží plníme plánovaný harmonogram a dokončujeme zajištění stavební jámy a připravujeme se na provádění monolitických konstrukcí.

Výztuže základové desky – Duben 2021

Postup výstavby na bytovém domě postupuje dle plánu – Květen 2021

Dokončujeme poslední svislé železobetonové konstrukce v suterénu a připravujeme se na betonáž stropu na suterénem. Pak už se konečně pustíme do zdění jednotlivých bytů. Nad stavebními pracemi dohlíží náš patron, sádrový trpaslík, který byl nalezen při výkopech pro bytový dům.

Unikátní snímky z dronu z pokračující stavby bytového domu Mastník.

Dokončení stropní desky a zahájení vyzdívky nosných stěn – Červen 2021

Stropní deska nad suterénem je dokončena, tak jsme zahájili provádění vyzdívek obvodových a vnitřních nosných stěn. Byty v 1.NP tak začínají dostávat svou reálnou podobu.

Dokončení 1. nadzemního podlaží – Červenec 2021

Ukončené 1. nadzemní patro a zahájení montáž stropů nad ním. Dokončujeme vyzdívky 1. nadzemního podlaží a současně zahajujeme montáž železobetonového stropu nad ním. Byty v 1. podlaží již mají reálnou podobu. Rýsuje se také pavlač.

2. nadzemní podlaží – Srpen 2021

Na bytovém domě Mastník již provádíme vyzdívky 2. nadzemního podlaží, již z tohoto podlaží je solidní výhled. I prostor garáží již dostal svou reálnou podobu.

Hrubá stavba se pomalu chýlí ke konci – Říjen 2021

Provádíme vyzdívky vnitřních příček, rozvody elektroinstalací, vodovodu, topení, kanalizace a vzduchotechniky. Postupujeme také v montáží vnějších výplní otvorů. V blízké době se připravujeme na provádění vnitřních omítek a montáže vstupních dveří.

Konstrukce střechy – Listopad 2021

Pracujeme na konstrukci střechy, dále provádíme vnitřní omítky, dokončujeme hrubé vnitřní rozvody zdravotně technických instalací (ZTI), elektroinstalace a vzduchotechniky.

Obklady dokončeny – Červen 2022

Pracujeme na dokončení fasády, montáže zámečnických prvků jako zábradlí a hlavní schodiště a venkovních zpevněných ploch . Nastupují podlaháři na montáže finální podlah a hned po nich jdou montéři vnitřních dveří. Současně s dokončováním stavebních prací, pracujeme i na byrokratické části výstavby jako je kolaudace, příprava předávacích protokolů pro klienty, přípravy na založení SVJ apod.

Finální dokončení – Červenec 2022

Máme komplet dokončeny všechny vnitřní dveře, finální povrchy podlah, zkompletované elektroinstalace, vzduchotechniku, zařizovací předměty. Dům je napojen na všechny inženýrské sítě a provedeny všechny potřebné zkoušky a měření.

Zkolaudováno! – Září 2022

Máme připravené a zkolaudované první byty. Spouštíme možnost jejich nákupu s možností okamžitého nastěhování.

 

Veškeré informace k dispozici na https://www.gefira.cz/bd-mastnik/