Výstavba nového bytového domu Cihelna byla zahájena

Výstavba nového bytového domu Cihelna byla zahájena. Zahájili jsme přípravnými pracemi jako oplocení staveniště, označení stavby. Nyní provádíme odtěžování zeminy pro nástup techniky a najíždí technika provádějící zajištění stavební jámy. Následně budou probíhat práce na inženýrských sítí a betonářské práce.

Více informací naleznete zde: https://www.bdcihelna.cz/

 

Uložit odkaz do záložek.