Práce na rekonstrukci prodejny v Hrachově postupují dle plánu.

Máme dokončenou konstrukci krovu včetně podbití a izolačních souvrství obrácené skladby střešního pláště. Krytina je zde plánovaná plechová falcovaná, ta bude plynule přecházet do fasády, která je také z části tvořena falcovaným plechem. Na štítech je pak navržen dřevěný obklad. Fasády plánujeme dělat na jaře.

Máme také již osazeny nové výlohy budoucího obchodu, pracujeme na rozvodech elektro, vytápění, vody a kanalizace. Dokončili jsme betonáž vnitřního schodiště a z kraje příštího roku se chceme vrhnout na vnitřní omítky.

Uložit odkaz do záložek.